Процедури по ЗОП през 2018 г.

No 18 – Доставка на нетна активна електрическа енергия

Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на филиалите на ЦСМП-Плевен:ФСМП-Левски;ФСМП-Белене ;ФСМП-Никопол;ФСМП-Гулянци;ФСМП-Искър; ФСМП-Долна Митрополия.

Обявление.
Информация.
Документация.
Дата: 16.10.2018 год.
Информация за отваряне на оферти.
Дата: 24.10.2018 год.
Протокол.
Дата: 31.10.2018 год.
Договор.
Дата: 28.11.2018 год.

No 17 – Доставка на нетна активна електрическа енергия

Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на филиалите на ЦСМП-Плевен:ФСМП-Левски;ФСМП-Белене ;ФСМП-Никопол;ФСМП-Гулянци;ФСМП-Искър; ФСМП-Долна Митрополия.

Обявление.
Документация.
Дата: 11.10.2018 год.
Съобщение за прекратяване.
Дата: 16.10.2018 год.

No 16 – Ремонт на санитарни автомобили

Избор на автосервиз за извършване на ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП – Плевен, марка Ситроен и марка Мерцедес, както и доставка и монтаж на резервни части и консумативи свързани с ремонтните дейности.

Обявление.
Информация.
Документация.
Дата: 07.08.2018 год.
Информация за удължаване на срока за подаване на оферти.
Дата: 20.08.2018 год.
Протокол.
Дата: 24.08.2018 год.
Договор.
Дата: 13.09.2018 год.

No 15 – Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Плевен

No 15 – Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Плевен.

Обявление.
Информация.
Документация.
Приложение № 1 и № 1А.
Дата: 11.07.2018 год.
Информация за подаване на оферти.
Дата: 19.07.2018 год.
Протокол.
Дата: 27.07.2018 год.
Договор.
Дата: 01.08.2018 год.

No 14 – Избор на оператор и доставчик на ваучери за храна

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен, чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, с номинална стойност по заявка на възложителя по две обособени позиции.

Обявление.
Решение.
Документация.
Дата: 27.02.2018 год.

Протокол № 1.
Дата: 29.03.2018 год

Съобщение.
Дата: 13.04.2018 год

Доклад.
Протокол № 2.
Протокол № 3.
Решение.
Дата: 04.05.2018 год.

Договор по обособена позиция 1 и приложения към него.
Договор по обособена позиция 2 и приложения към него.
Информация за сключен договор.
Дата: 07.06.2018 год
Обявление за приключил договор по позиция 1.
Обявление за приключил договор по позиция 2.
Дата: 05.06.2019 год

No 13 Избор на автосервиз за извършване на ремонт на моторно-превозните средства на ЦСМП-Плевен

№13 Ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Плевен.

Избор на автосервиз за извършване на ремонт на моторно-превозните средства на ЦСМП-Плевен,както и доставка и монтаж на резервни части свързани с ремонтните дейности, както следва:Обособена позиция №1 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Ситроен и марка Мерцедес”;Обособена позиция №2 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Форд и Ланд Ровър”;Обособена позиция №3 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фиат”.

Информация.
Обява.
Документация.
Дата: 25.01.2018 год.
Информация за удължаване на срока за подаване на оферти.
Дата: 05.02.2018 год.
Протокол.
Дата: 15.02.2018 год.
Договор за позиция No 1.
Техническо предложение за позиция No 1.
Договор за позиция No 2.
Техническо предложение за позиция No 2.
Договор за позиция No 3.
Техническо предложение за позиция No 3.
Дата: 27.02.2018 год.