Публични покани през 2020 г

No 25 – Избор на застрахователна компания за групова застраховка ‘Живот’ и застраховка ‘Професионална отговорност на медицинския персонал’ на ЦСМП – Плевен

Заповед.
Техническа спецификация Групова застраховка ‘Живот’.
Техническа спецификация Застраховка ‘Професионална отговорност на медицинския персонал’.

Дата: 03.01.2020 год.