Адрес:

гр. Плевен, ул. “Г. Кочев” 8

Телефони:

Директор: 064 886 150, Факс: 064 830 598, Главен счетоводител: 064 886 145,
Личен състав: 064 826 370

Е-мейл:

csmp@csmp-pleven.eu

Подаване на сигнали за корупция на телефон 064/886150, факс 064/830598 или на E-mail:csmp@csmp-pleven.eu