Добре дошли на сайта на Спешна медицинска помощ, гр. Плевен ... x

Вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен подбор по Рамково споразумение No РД-11-151/19.03.2021 г.

Покана.
Проект на договор.

Дата: 09.04.2021 год.

Протокол.
Решение.

Дата: 28.04.2021 год.

Договори.
Обявление.

Дата: 28.05.2021 год.


Вътрешен конкурентен подбор по Рамково споразумение No РД-11-163/29.03.2021 г.

Доставка на лекарствени продукти по РС-102 от 25.02.2021 г.
Доставка на лекарствени продукти по РС-110 от 01.03.2021 г.
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021 г.
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021 г.

Доставка медикаменти по Рамково споразумение № 270

Доставка медикаменти по Рамково споразумение № 277