Вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен подбор по Рамково споразумение No РД-11-151/19.03.2021 г.

Покана.
Проект на договор.

Дата: 09.04.2021 год.

Протокол.
Решение.

Дата: 28.04.2021 год.

Договори.
Обявление.

Дата: 28.05.2021 год.

Обявление за приключване на договор по РС-151 – Софарма.
Обявление за приключен договор – Дансон-БГ.

Дата: 20.01.2022 год.

Вътрешен конкурентен подбор по Рамково споразумение No РД-11-163/29.03.2021 г.

Покана.
Проект на договор.

Дата: 09.04.2021 год.

Съобщение за жребий.

Дата: 26.04.2021 год.

Протокол.
Решение.

Дата: 28.04.2021 год.

Договори и приложения.
Обявление.

Дата: 07.06.2021 год.

Обявление за приключен договор – Дансон-БГ.
Обявление за приключен договор – Софарма-Трейдинг.

Дата: 20.01.2022 год.

Доставка на лекарствени продукти по РС-102 от 25.02.2021 г.

Покана.
Проект на договор.

Дата: 04.03.2021 год.

Протокол.
Решение.

Дата: 09.04.2021 год.

Договор.
Техническо предложение.
Обявление за сключен договор.

Дата: 29.04.2021 год.

Обявление за приключен договор – Софарма-Трейдинг.

Дата: 20.01.2022 год.

Доставка на лекарствени продукти по РС-110 от 01.03.2021 г.

Покана.
Проект на договор.

Дата: 04.03.2021 год.

Протокол.
Решение.

Дата: 09.04.2021 год.

Договор и приложенията към него.
Обявление за сключен договор.

Дата: 29.04.2021 год.

Обявление за приключен договор – Фьоникс-Фарма.
Обявление за приключен договор – Софарма-Трейдинг.

Дата: 20.01.2022 год.

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021 г.

Покана.
Проект на договор.

Дата: 08.02.2021

Протокол.
Решение.

Дата: 05.03.2021

Договори и приложенията към тях PС-54.
Информация за възложена поръчка РС-54.

Дата: 09.04.2021

Обявление за приключен договор – Фьоникс-Фарма.
Обявление за приключен договор – Софарма-Трейдинг.

Дата: 20.01.2022 год.

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.

Покана.
Проект на договор.

Дата: 08.02.2021 год.

Съобщение за публичен жребий.

Дата: 04.03.2021 год.

Протокол.
Решение.

Дата: 19.03.2021 год.

Договори и приложенията към тях PС-62.
Информация за възложена поръчка РС-62.

Дата: 09.04.2021 год.

Обявление за приключен договор – Фьоникс-Фарма.
Обявление за приключен договор – Софарма-Трейдинг.
Обявление за приключен договор – Фаркол.
Обявление за приключен договор – Медекс.

Дата: 20.01.2022 год.

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021 г.

Покана.
Проект на договор.

Дата: 08.02.2021

Протокол.
Решение.

Дата: 05.03.2021

Договори и приложенията към тях PС-55.
Обявление за възложена поръчка.

Дата: 23.03.2021

Обявление за приключен договор – Дансон-БГ.
Обявление за приключен договор – Софарма-Трейдинг.

Дата: 20.01.2022 год.

Доставка медикаменти по Рамково споразумение № 270

Покана.
Проект на договор.

Дата: 15.01.2021

Доклад.
Протокол.
Решение.

Дата: 04.02.2021

Договор.
Техническо и ценово предложение.

Дата: 05.03.2021

Обявление за сключен договор по РС-270.

Дата: 10.03.2021

Доставка медикаменти по Рамково споразумение № 277

Покана.
Проект на договор.

Дата: 15.01.2021

Доклад.
Протокол.
Решение.

Дата: 04.02.2021

Договор.
Техническо и ценово предложение.

Дата: 05.03.2021

Обявление за сключен договор по РС-277.

Дата: 10.03.2021

Обявление за приключен договор – Софарма-Трейдинг.

Дата: 20.01.2022 год.

Обявление за приключен договор – Софарма-Трейдинг.

Дата: 20.01.2022 год.