Процедури по ЗОП през 2020 г.

No 29 – Доставка на медицински консумативи

Обявление.
Информация.
Документация.
Дата: 28.05.2020 год.

Протокол.
Дата: 09.07.2020 год.

Съобщение за прекратяване на процедура.
Дата: 21.07.2020 год.

No 28 – Доставка на медикаменти

Обявление.
Информация.
Документация.
Дата: 28.05.2020 год.

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти.
Дата: 25.06.2020 год.

Протокол.
Дата: 21.07.2020 год.

Договор.
Дата: 24.08.2020 год.

No 27 – Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен

Обявление.
Решение.
Документация.
Дата: 11.03.2020 год.

Съобщение.
Дата: 23.04.2020 год.

Доклад.
Протокол част 1.
Протокол част 2.
Решение.
Дата: 30.04.2020 год.

Договор за обособена позиция 1.
Договор за обособена позиция 2.
Информация за сключен договор.
Дата: 29.05.2020 год.

Обявление за приключил договор за ваучери за храна за СБКО – Позиция 1.
Обявление за приключил договор за ваучери за храна по Наредба №11- Позиция 2.

Дата: 31.05.2021 год.

No 26 – Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен.

Обявление.
Информация.
Документация.
Дата: 21.02.2020 год.

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти.
Дата: 04.03.2020 год.

Протокол.
Дата: 24.03.2020 год.

Договор по обособена позиция 1.
Договор по обособена позиция 2.
Договор по обособена позиция 3.
Договор по обособена позиция 4.
Дата: 26.03.2020 год.

No 25 – Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен.

Обявление.
Информация.
Документация.
Дата: 24.01.2020 год.

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти.
Дата: 05.02.2020 год.

Съобщение за прекратяване.
Дата: 19.02.2020 год.