Контакти

Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на Министерството на здравеопазването във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас

С оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, министерството препоръчва на гражданите и юридическите лица да заявяват исканите от тях услуги посредством Системата за сигурно електронно връчване, чрез имейл, чрез телефонно обаждане, чрез услугите на Български пощи или на куриерските фирми:

С Министерството на здравеопазването можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg/Account/Login). Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.

Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т.н. можете да адресирате до електронен адрес: csmp@csmp-pleven.eu
С Деловодството на ЦСМП-Плевен може да се свържете и на телефони: 064 886 453, 0879 354 831

Изпратете ни E-мейл: