Процедури по ЗОП през 2015 г.

No 00077-2015-0001 Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за използване на средствата за социално битовото обслужване на служителите от филиалитe на ЦСМП-Плевен

No 00077-2015-0001 – Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за използване на средствата за социално битовото обслужване на служителите от филиалитe на ЦСМП-Плевен в градовете-Плевен,Левски,Червен бряг, Белене,Никопол,Гулянци,Искър,Кнежа, Долна Митрополия,чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от Наредба 7/09.07.2003г.,с номинална стойност по заявка на възложиетля.

РЕШЕНИЕ Документация за участие Дата: 06.03.2015 год.

Съобщение до участниците Дата: 17.04.2015 год.

Протокол от работата на комисията Дата: 17.04.2015 год.

Протокол № 2 Дата: 29.04.2015 год.

Решение за класиране Дата: 29.04.2015 год.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР Информация за освобождаване на гаранцията ДОГОВОР Дата: 20.05.2015 год.

Информация за изпълнението на договор No 00077-2015-0001: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за използване на средствата за социално битовото обслужване на служителите от филиалитe на ЦСМП-Плевен. Дата: 05.01.2016 год.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията. Дата: 15.01.2016 год.

 

No 00077-2015-0002 Доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства на ЦСМП-Плевен.
Решение.
Дата: 12.05.2015 год.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР.
ДОГОВОР.
Дата: 21.05.2015 год.
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията.
Дата: 16.06.2016 год.
Информация за изпълнен договор.
Дата: 22.06.2016 год.