Процедури по ЗОП през 2016 г.

No 4 Ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Плевен по обособени позиции

Ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Плевен по обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 – Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Форд и Ланд Ровър; Обособена позиция №2 – Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фиат.

Документация.
Дата: 19.12.2016 год.

Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка
Дата: 19.12.2016 год.
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Дата: 19.12.2016 год.
Обява за обществена поръчка
Дата: 19.12.2016 год.
Приложение 1 към обособена позиция 1.
Приложение 1 към обособена позиция 2.
Дата: 19.12.2016 год.
Инфорамция за удължаване на срока за подаване на оферти.
Обява за датите на отваряне на оферти.
Дата: 29.12.2016 год.
Протокол №1.
Дата: 16.01.2017 год.
Договор по обособена позиция № 1.
Дата: 07.02.2017 год.
Договор по обособена позиция № 2.
Дата: 07.02.2017 год.

No 3 Ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Плевен по обособени позиции

Ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Плевен по обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 – Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Ситроен и марка Мерцедес;Обособена позиция №2 – Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Форд и Ланд Ровър;Обособена позиция №3 – Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фолксваген, Обособена позиция №4 – Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фиат.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Дата: 22.11.2016 год.
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка
Дата: 22.11.2016 год.
Документация.
Дата: 22.11.2016 год.
Информация за удължаване срока за приемане на оферти.
Дата: 30.11.2016 год.
Обява за датите на отваряне на офертите.
Дата: 30.11.2016 год.
Решение за прекратяване на процедурата.
Дата: 08.12.2016 год.
Протокол № 1.
Дата: 13.12.2016 год.
Договор № 1.
Договор № 2.
Ценови оферти.
Дата: 28.12.2016 год.

No 2 Ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Плевен по обособени позиции

Ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Плевен по обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 – Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Ситроен и марка Мерцедес;Обособена позиция №2 – Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Форд и Ланд Ровър;Обособена позиция №3 – Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фолксваген, Обособена позиция №4 – Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фиат.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Дата: 10.10.2016 год.
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Дата: 10.10.2016 год.
Документация.
Дата: 10.10.2016 год.
Информация за удължаване на срока.
Дата: 18.10.2016 год.
Обява за датите на отваряне на офертите.
Дата: 18.10.2016 год.
Протокол от 25.10.2016 г.
Дата: 26.10.2016 год.
Решение за прекратяване на процедурата.
Дата: 26.10.2016 год.

No 1 Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Плевен

Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Плевен:ФСМП-Левски;ФСМП-Белене ;ФСМП-Никопол;ФСМП-Гулянци;ФСМП-Искър; ФСМП-Долна Митрополия.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Дата: 10.10.2016 год.
Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Дата: 10.10.2016 год.
Документация.
Дата: 10.10.2016 год.
Информация за удължаване на срока.
Дата: 18.10.2016 год.
Обява за датите на отваряне на офертите.
Дата: 18.10.2016 год.
Съобщение за датата на отваряне на ценовите оферти.
Дата: 25.10.2016 год.
Протокол.
Дата: 25.10.2016 год.
Протокол No 2.
Дата: 02.11.2016 год.
Решение за класиране.
Дата: 02.11.2016 год.
Договор.
Ценово предложение.
Дата: 08.12.2016 год.

No 00077-2016-0004 Доставка на електрическа енергия за нуждите на ЦСМП-Плевен във филиалите за спешна медицинска помощ

Доставка на електрическа енергия за нуждите на ЦСМП-Плевен във филиалите за спешна медицинска помощ:ФСМП-Левски с адрес:гр.Левски,ул-България №58;ФСМП-Белене с адрес:гр.Белене,ул.България №35;ФСМП-Никопол с адрес:гр.Никопол,ул.Александър Станболийски №5;ФСМП-Гулянци с адрес:гр.Гулянци,ул.Васил Левски №32;ФСМП-Искър с адрес:гр.Искър ,ул.Георги Димитров №38;ФСМП-Долна Митрополия с адрес:гр.Долна Митрополия ,ул.Кирил и Методий №39. Срок на изпълнение на поръчката – 1 (една) година.

Решение.
Дата: 08.04.2016 год.
Решение за прекратяване на процедурата.
Дата: 21.09.2016 год.

No 00077-2016-0003 Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП-Плевен в градовете-Плевен,Левски,Червен бряг, Белене,Никопол,Гулянци,Искър,Кнежа, Долна Митрополия

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП-Плевен в градовете-Плевен,Левски,Червен бряг, Белене,Никопол,Гулянци,Искър,Кнежа, Долна Митрополия

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП-Плевен в градовете-Плевен,Левски,Червен бряг, Белене,Никопол,Гулянци,Искър,Кнежа, Долна Митрополия,чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от На редба 7/09.07.2003г.,с номинална стойност по заявка на възложителя,обособени по позиции както следва:

Позиция №1- Ваучери за храна за използване на средствата за социално битовото обслужване на служителите на ЦСМП-Плевен;

Позиция №2-Ваучери за храна,съгласно Наредба №11/21.12.2005г.за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добави към нея,с номинална стойност на всеки ваучер от 2/два / лева.

Обявление.
Решение.
Документация.
Дата: 25.03.2016 год.
Протокол.
Съобщение.
Дата: 04.05.2016 год.
Решение.
Протокол.
Дата: 10.05.2016 год.
Договор No 1
Договор No 2
Информация за освободена гаранция
Сключен договор
Дата: 27.05.2016 год.
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – позиция № 1.
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – позиция № 2.
Дата: 12.01.2017 год.

No 00077-2016-0002 Доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства на ЦСМП-Плевен
No 00077-2016-0002 Доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства на ЦСМП-Плевен
Решение.
Дата: 25.02.2016 год.
Информация за сключен договор.
Договор.
Дата: 29.03.2016 год.
Информация за изпълнен договор.
Дата: 19.06.2017 год.

No 00077-2016-0001 Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за използване на средствата за социално битовото обслужване на служителите от филиалите на ЦСМП-Плевен

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за използване на средствата за социално битовото обслужване на служителите от филиалите на ЦСМП-Плевен в градовете-Плевен,Левски,Червен бряг, Белене,Никопол,Гулянци,Искър,Кнежа, Долна Митрополия,чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от Наредба 7/09.07.2003г.,с номинална стойност по заявка на възложителя.

Решение.
Документация за участие.
Дата: 01.02.2016 год.
Решение за прекратяване на открита процедура.
Дата: 11.03.2016 год.