Процедури по ЗОП през 2017 г.

№12 Избор на автосервиз за извършване на ремонт на МПС на ЦСМП-Плевен

№12 Избор на автосервиз за извършване на ремонт на МПС на ЦСМП-Плевен.

Избор на автосервиз за извършване на ремонт на моторно-превозните средства на ЦСМП-Плевен,както и доставка и монтаж на резервни части свързани с ремонтните дейности, както следва:

Обособена позиция №1 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Ситроен и марка Мерцедес”;
Обособена позиция №2 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Форд и Ланд Ровър”;
Обособена позиция №3 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фолксваген”,
Обособена позиция №4 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фиат”.
Обява.
Документация.
Дата: 04.12.2017 год.
Информация за удължаване на срока за подаване на оферти.
Дата: 12.12.2017 год.
Протокол.
Дата: 28.12.2017 год.
Договор и приложения.
Дата: 22.01.2018 год.

№11 Ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Плевен

№11 Ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Плевен.

Ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Плевен по обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Ситроен и марка Мерцедес”;Обособена позиция №2 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Форд и Ланд Ровър”;Обособена позиция №3 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фолксваген”, Обособена позиция №4 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фиат”.

Обява.
Документация.
Дата: 24.11.2017 год.
Съобщение за прекратяване на процедурата.
Дата: 30.11.2017 год.

№10 Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на филиалите на ЦСМП-Плевен

№10 Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на филиалите на ЦСМП-Плевен:ФСМП-Левски, ФСМП-Белене, ФСМП-Никопол, ФСМП-Гулянци, ФСМП-Искър, ФСМП-Долна Митрополия.

Обява.
Документация.
Дата: 18.09.2017 год.
Информация за удължаване срока за подаване на офертите до 02.10.2017 год. , 16:00 ч.
Дата: 27.09.2017 год.

Протокол от работата на комисията.
Дата: 06.10.2017 год.
Договор.
Дата: 23.10.2017 год.

No 9 Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в четири самостоятелно обособени позиции, за нуждите на Център за Спешна медицинска помощ – Плевен

Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в четири самостоятелно обособени позиции, за нуждите на Център за Спешна медицинска помощ – Плевен:
ПОЗИЦИЯ №1-Застраховка „Злополука на мобилните екипи на ЦСМП – Плевен” и Групова застраховка „Злополука и заболяване на служителите на Център за Спешна медицинска помощ– Плевен”;
ПОЗИЦИЯ №2-Застраховка на моторните превозни средства (застраховка „Каско“) от автопарка на Център за Спешна медицинска помощ – Плевен;
ПОЗИЦИЯ №3-Застраховка на медицинска апаратура;
ПОЗИЦИЯ №4-Застраховка “Професионална отговорност на медицински персонал на Център за Спешна медицинска помощ – Плевен”.
Обява.
Документация.
Дата: 15.06.2017 год.
Информация за удължаване срока за подаване на офертите.
Дата: 23.06.2017 год.
Протокол.
Дата: 18.07.2017 год.
Договор по позиция No 2.
Договор по позиция No 3.
Договор по позиция No 4.
Дата: 27.07.2017 год.
Договор по позиция No 1.
Дата: 10.08.2017 год.

No 8 Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Плевен

№8 Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Плевен.
Обява.
Документация.
Приложение No 1 към техническа документация.
Дата: 22.05.2017 год.
Информация за удължаване срока за подаване на оферти.
Дата: 09.06.2017 год.
Протокол.
Дата: 22.06.2017 год.
Договор и приложенията към него.
Дата: 10.07.2017 год.

No 7 Доставка на смазочни материали на автомобилите и автокозметика.

№7 Доставка на смазочни материали на автомобилите и автокозметика.
Покана.
Документация.
Дата: 15.02.2017 год.
Писмо за промяна на дата.
Дата: 20.02.2017 год.
Протокол.
Доклад.
Решение за класиране на участниците.
Писмо.
Дата: 28.03.2017 год.
Договор.
Обявление.
Дата: 15.05.2017 год.
Обявление за приключване на договор.
Дата: 20.03.2019 год.

No 6 Доставка на горива за транспорт.

Покана.
Документация.
Дата: 08.02.2017 год.
Протокол.
Доклад.
Решение.
Дата: 24.02.2017 год.
Договор.
Списък.
Техническа спецификация.
Ценово предложение.
Обявление.
Дата: 06.04.2017 год.
Анекс към договор.
Дата: 20.02.2019 год.
Допълнително споразумение към договор.
Обявление.
Дата: 20.06.2019 год.
Допълнително споразумение.
Дата: 21.10.2019 год.
Обявление за приключил договор.
Дата: 01.07.2020 год.

No 5 Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен, чрез обектите по чл.2, ал.2 от НАРЕДБА № 7 по обособени позиции

№5,00077-2017-0001 от 23.01.2017 г. Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен, чрез обектите по чл.2, ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, с номинална стойност по заявка на възложителя по две обособени позиции, Позиция №1- Отпечатване и доставка на ваучери за храна при използване на средствата за социално битовото обслужване на служителите от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете – Плевен, Левски, Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия и Позиция №2 – Отпечатване и доставка на ваучери за храна,съгласно НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за служителите на 12 – часови дежурства от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен в градовете – Плевен, Левски, Червен бряг, Белене, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа и Долна Митрополия.
Обявление.
Решение.
Лого.
Документация.
Дата: 23.01.2017 год.
Съобщение.
Дата: 16.02.2017 год.
Протокол №1.
Протокол №2.
Доклад.
Решение.
Дата: 24.02.2017 год.
Договори и приложенията към тях за позиция № 1 и позиция № 2.
Информация за сключен договор.
Дата: 22.03.2017 год.
Обявление за приключване на договор по обществена поръчса по позиция 1.
Обявление за приключване на договор по обществена поръчса по позиция 2.
Дата: 26.03.2018 год.