Процедури по ЗОП през 2019 г.

No 24 – Доставка чрез лицензирана стокова борса на горива за транспорт за автомобилите на ЦСМП – Плевен.

Решение.
Дата: 17.12.2019 год.

Обявление.
Договор.
Дата: 16.01.2020 год.

Обявление за приключване на договор.

Дата: 20.01.2022 год.

No 23 – Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група.

Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на филиалите на ЦСМП-Плевен:ФСМП-Левски;ФСМП-Белене ;ФСМП-Никопол;ФСМП-Гулянци;ФСМП-Искър; ФСМП-Долна Митрополия.

Обява.
Информация.
Документация.
Документация за участие.

Дата: 01.11.2019 год.

Разяснение за формиране на цена.

Дата: 06.11.2019 год.

Протокол.

Дата: 19.11.2019 год.

Договор и приложенията към него.

Дата: 22.01.2020 год.

No 22 – Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Плевен.

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Плевен.

Обявление.
Информация.
Документация.
Дата: 24.06.2019 год.
Протокол.
Дата: 16.07.2019 год.
Договор.
Дата: 02.08.2019 год.

No 21 – Доставка на медикаменти

Доставка на медикаменти-лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Плевен.

Обявление.
Информация.
Документация.
Дата: 24.06.2019 год.
Информация за отваряне на ценови оферти.
Дата: 09.07.2019 год.
Протокол.
Дата: 24.07.2019 год
Договор.
Дата: 02.08.2019 год.

No 20 – Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП – гр.Плевен, чрез обектите по чл.2, ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г.

Обявление.
Решение.
Документация.
Дата: 26.02.2019 год.
Съобщение за отваряне на ценови предложения.
Дата: 26.03.2019 год.
Съобщение за провеждане на публичен жребий.
Дата: 03.04.2019 год.
Доклад.
Протокол №1.
Протокол №2.
Протокол №3.
Решение.
Дата: 18.04.2019 год.
Договор и приложения към него по Позиция 1.
Договор и приложения към него по Позиция 2.
Обявление за сключен договор.
Дата: 03.06.2019 год.

No 19 – Избор на автосервиз за извършване на ремонт на моторно-превозните средства на ЦСМП-Плевен

№19 – Избор на автосервиз за извършване на ремонт на моторно-превозните средства на ЦСМП-Плевен, както и доставка и монтаж на резервни части свързани с ремонтните дейности.

Избор на автосервиз за извършване на ремонт на моторно-превозните средства на ЦСМП-Плевен,както и доставка и монтаж на резервни части свързани с ремонтните дейности, както следва:

Обособена позиция №1 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Ситроен и марка Мерцедес”;
Обособена позиция №2 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Форд и Ланд Ровър”;
Обособена позиция №3 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фолксваген”,
Обособена позиция №4 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фиат”.
Обява.
Информация.
Документация.
Приложения по обособени позиции.
Дата: 09.01.2019 год.
Информация за удължаване на срока за приемане на оферти.
Дата: 17.01.2019 год.
Протокол.
Дата: 31.01.2019 год.
Договори и приложенията към тях.
Дата: 26.02.2019 год.