Публични покани през 2014 г.

No 9035619 – Доставка, монтаж и инсталиране на преносима система за телемедицина за нуждите на ЦСМП-Плевен.

Сключен договор

Дата: 10.12.2014 год.

No 9035619 – Доставка, монтаж и инсталиране на преносима система за телемедицина за нуждите на Център за спешна медицинска помощ -Плевен.

Дата: 05.11.2014 год.

Документация за участие

Протокол №2 от 17.11.2014 год. на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на оферта в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж и инсталиране на преносима система за телемедицина за нуждите на Център за спешна медицинска помощ -Плевен.

Плащане – 16.01.2015 г.
Изпълнен договор – 30.03.2015 г.
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор. – 22.04.2015 г.

No 9034836 – Доставка на оборудвано моторно превозно средство със специално предназначение – реанимационен автомобил-линейка.
No 9034836 – Доставка на оборудвано моторно превозно средство със специално предназначение – реанимационен автомобил-линейка.Оборудването на моторното превозно средство да отговаря на изскванията по приложената техническа спецификация.

Дата: 17.10.2014 год.

Договор №1 от 17.11.2014 год. за доставка на оборудвано моторно превозно средство със специално предназначение – реанимационен автомобил-линейка.

Приложение №1 и Приложение №2 към Договор за доставка на оборудвано моторно превозно средство със специално предназначение – реанимационен автомобил-линейка.
Дата: 17.11.2014 год.

Протокол №1 от 29.10.2014 год. – качен на 30.10.2014 год.

Техническа спецификация

Договор за доставка

Плащане – 09.01.2015 г.
Изпълнен договор – 09.01.2015 г.

No 9033985 – Резервни части за санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен по позиции

Разяснение по Приложение № 1 към Позиция № 1 за No 9033985 – Резервни части за санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен по позициии

No 9033985 – Резервни части за санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен по позициии, както следва: 1.Позиция № 1 -санитарни автомобили марка “Ситроен”; 2.Позиция № 2 – санитарни автомобили марка “Форд”; 3.Позиция № 3 – санитарни автомобили марка “Фолксваген”.

Резервни части за санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен по позициии, както следва: 1.Позиция № 1 -санитарни автомобили марка ‘Ситроен’; 2.Позиция № 2 – санитарни автомобили марка ‘Форд’; 3.Позиция № 3 – санитарни автомобили марка ‘Фолксваген’.

Образец на офертата
Позиция № 1 -санитарни автомобили марка ‘Ситроен’
Позиция № 2 – санитарни автомобили марка ‘Форд’
Позиция № 3 – санитарни автомобили марка ‘Фолксваген’

No 9032608 Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен по позициии

No 9032608 Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен по позициии, както следва: 1.Позиция № 1 -санитарни автомобили марка ‘Ситроен’; 2.Позиция № 2 – санитарни автомобили марка ‘Форд’; 3.Позиция № 3 – санитарни автомобили марка ‘Фолксваген’

Ремонт на 5 бр.санитарни автомобили марка ‘Форд’ с приблизителна стойност на ремонтните дейности в размер на 7000 лв.обособен като Позиция №2;ремонт на 2 бр.санитарни автомобили марка ‘Фолксваген’ с приблизителна стойност на ремонтните дейности в размер на 4000 лв.обособен като Позиция №3;ремонт на 17 бр. санитарни автомобили марка ‘Ситроен’ с приблизителна стойност на ремонтните дейности в размер на 23000 лв. обособен като Позиция №1. Конкретните ремонтни дейности се изпълняват в количество и обем в съответствие с потребностите на Възложителя.

Образец на офертата
Позиция № 1 -санитарни автомобили марка ‘Ситроен’
Позиция № 2 – санитарни автомобили марка ‘Форд’
Позиция № 3 – санитарни автомобили марка ‘Фолксваген’
Дата: 06.03.2015 год.