Добре дошли на сайта на Спешна медицинска помощ, гр. Плевен ... x

Публични покани през 2014 г.

No 9035619 - Доставка, монтаж и инсталиране на преносима система за телемедицина за нуждите на ЦСМП-Плевен.
No 9034836 - Доставка на оборудвано моторно превозно средство със специално предназначение - реанимационен автомобил-линейка.
No 9033985 - Резервни части за санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен по позициии
No 9032608 Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен по позициии

No 9032608 Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен по позициии, както следва: 1.Позиция № 1 -санитарни автомобили марка ‘Ситроен’; 2.Позиция № 2 – санитарни автомобили марка ‘Форд’; 3.Позиция № 3 – санитарни автомобили марка ‘Фолксваген’

Ремонт на 5 бр.санитарни автомобили марка ‘Форд’ с приблизителна стойност на ремонтните дейности в размер на 7000 лв.обособен като Позиция №2;ремонт на 2 бр.санитарни автомобили марка ‘Фолксваген’ с приблизителна стойност на ремонтните дейности в размер на 4000 лв.обособен като Позиция №3;ремонт на 17 бр. санитарни автомобили марка ‘Ситроен’ с приблизителна стойност на ремонтните дейности в размер на 23000 лв. обособен като Позиция №1. Конкретните ремонтни дейности се изпълняват в количество и обем в съответствие с потребностите на Възложителя.

Образец на офертата
Позиция № 1 -санитарни автомобили марка ‘Ситроен’
Позиция № 2 – санитарни автомобили марка ‘Форд’
Позиция № 3 – санитарни автомобили марка ‘Фолксваген’
Дата: 06.03.2015 год.