Публични покани през 2015 г.

No 9048783 Доставка на резервни части за санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен.

No 9048783 Доставка на резервни части за санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен , както следва: 1.санитарни автомобили марка ‘Ситроен’ 2.санитарни автомобили марка ‘Форд’; 3.санитарни автомобили марка ‘Фолксваген’
Методика и показатели за оценка.
Проект на договор.
Списък Приложение 1.
Образец на оферта.
Технически параметри.
Съобщение до средствата за масово осведомяване.
Дата: 09.12.2015 год.

Протокол.
Дата: 22.12.2015 год.

Решение.
Дата: 22.12.2015 год.

Договор.
Дата: 08.01.2016 год.

No 9045939 Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен по позиции.

No 9045939 Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен по позициии, както следва: 1.Позиция № 1 -санитарни автомобили марка ‘Ситроен’; 2.Позиция № 2 – санитарни автомобили марка ‘Форд’; 3.Позиция № 3 – санитарни автомобили марка ‘Фолксваген’.
Методика и показатели за оценка.
Проект на договор.
Приложение 1 към позиция 1.
Приложение 1 към позиция 2.
Приложение 1 към позиция 3.
Съобщение до средствата за масово осведомяване.
Дата: 15.09.2015 год.

Протокол.
Дата: 07.10.2015 год.

Решение.
Дата: 07.10.2015 год.

Договор № 4.
Дата: 22.10.2015 год.

Договор № 5.
Дата: 22.10.2015 год.

No 9042141 Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Плевен.

No 9042141 Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Плевен.
Документация за участие.
Проект на договор.
Дата: 26.05.2015 год.

Проект на договор.
Дата: 26.05.2015 год.

Протокол от дейността на комисията.
Дата: 09.06.2015 год.

Договор.
Дата: 09.07.2015 год.
Информация за приключил договор.
Дата: 13.07.2016 год.

No 9041632 Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на служителите от филиалите на ЦСМП – Плевен в градовете Плевен, гр.Червен бряг,гр.Левски, гр.Белене, гр.Никопол, гр.Гулянци, гр.Искър, гр.Кнежа и гр.Долна Митрополия

No 9041632 – Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на служителите от филиалите на ЦСМП – Плевен в градовете Плевен, гр.Червен бряг,гр.Левски, гр.Белене, гр.Никопол, гр.Гулянци, гр.Искър, гр.Кнежа и гр.Долна Митрополия
Документация
Дата: 12.05.2015 год.
Протокол от работата на комисията
Дата: 28.05.2015 год.
Сключен договор.
Дата: 23.06.2015 год.
Информация за изпълнен договор.
Дата: 19.01.2016 год.