Публични покани през 2019 г.

No 24 – Избор на изпълнител за доставка на компютърна техника за нуждите на ЦСМП-Плевен

Заповед.
Покана.
Образци.

Дата: 14.11.2019 год.

Протокол.

Дата: 04.12.2019 год.