Кариери

Важно съобщение-Ковид мерки ! – изтеглете от ТУК.

Заявление за участие в конкурс – изтеглете от ТУК.

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЗА РАБОТА В ЦЕНТЪРА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- гр. ПЛЕВЕН И ПРИЛEЖАЩИТЕ МУ ФИЛИАЛИ В ОБЛАСТТА СЛЕДНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ :

1. Лекари
2. Медицински специалисти

Кандидатстващите за съответните длъжности трябва да отговарят на изискванията (Изисквания за длъжност Лекар – изтеглете от ТУК.,
Изисквания за длъжност Фелдшер,Лекарски асистент – изтеглете от ТУК.) за заемане на съответната длъжност, като представят необходимите за кандидатстване документи на служител „Експерт, Управление на човешки ресурси“ в администрацията на центъра на адрес :

гр. Плевен, бул. „Георги Кочев“ №8, ет.4.
За контакти на тел. 064/886 453 ; моб. тел. 0879 354831


Заповед конкурс Главен счетоводител на ЦСМП-Плевен.
Обява конкурс Главен счетоводител на ЦСМП-Плевен.

Дата: 07.05.2024 год.

Заповед конкурс Шофьор, линейка ФСМП-Никопол.
Обява конкурс Шофьор, линейка ФСМП-Никопол.

Дата: 01.03.2024 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност Шофьор на линейка ФСМП-Плевен.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност Шофьор на линейка ФСМП-Плевен.

Дата: 20.02.2024 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност лекар при ЦСМП – Плевен, ФСМП-Искър и ФСМП-Червен бряг.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност лекар при ЦСМП – Плевен, ФСМП-Искър и ФСМП-Червен бряг.

Дата: 23.05.2023 год.

Обява за длъжност Шофьор на линейка при ФСМП – Плевен.

Дата: 20.04.2023 год.

Обява за конкурс за длъжност Лекар при ЦСМП – Плевен.

Дата: 01.04.2023 год.

Обява за конкурс за длъжност Шофьор, линейка при ЦСМП – Плевен, ФСМП – Долна Митрополия.

Дата: 02.02.2023 год.

Заповед за конкурс за длъжност Шофьор, линейка при ЦСМП – Плевен, ФСМП – Долна Митрополия.
Обява за конкурс за длъжност Шофьор, линейка при ЦСМП – Плевен, ФСМП – Долна Митрополия.
Дата: 06.01.2023 год.

Обява конкурс за длъжност Лекар.
Обява конкурс за длъжност Фелдшер,Лекарски асистент.
Дата: 14.11.2022 год.

Заповед за промяна датата на провеждане конкурс за длъжност Организатор, АТ.

Дата: 31.10.2022 год.

Обява за длъжност санитар за ФСМП-Никопол.

Дата: 28.10.2022 год.

Обява за конкурс за длъжност Организатор, АТ при ЦСМП-Плевен.
Обява за конкурс за длъжносттта Счетоводител, оперативен при ЦСМП-Плевен.

Дата: 19.10.2022 год.

Обява за конкурс за длъжносттта Счетоводител, оперативен при ЦСМП-Плевен.

Дата: 16.09.2022 год.

Заповед за конкурс за Счетоводител, оперативен при ЦСМП-Плевен.
Обява за конкурс за длъжносттта Счетоводител, оперативен при ЦСМП-Плевен.

Заповед конкурс Шофьор, линейка ФСМП-Левски.
Обява за конкурс за шофьор, линейка ФСМП-Левски.

Дата: 18.08.2022 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност парамедик към ЦСМП-Плевен.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност парамедик към ЦСМП-Плевен.
Дата: 17.08.2022 год.

Заповед конкурс – Санитар при ЦСМП – Плевен.
Обява за конкурс – Санитар при ЦСМП – Плевен.
Дата: 20.06.2021 год.

Заповед за конкурс за длъжност Шофьор, линейка при ЦСМП – Плевен, ФСМП – Искър, ФСМП – Кнежа.
Обява за конкурс за длъжност Шофьор, линейка при ЦСМП – Плевен, ФСМП – Искър, ФСМП – Кнежа.
Дата: 15.06.2021 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност парамедик към ЦСМП-Плевен.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност парамедик към ЦСМП-Плевен.
Дата: 07.06.2022 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност Химик при СХЛ към ЦСМП-Плевен.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност Химик при СХЛ към ЦСМП-Плевен.
Дата: 05.01.2022 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност Лекар при ЦСМП – Плевен.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност Лекар при ЦСМП – Плевен.
Дата: 05.11.2021 год.

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжността Химик на СХЛ към ЦСМП-Плевен.
Дата: 25.10.2021 год.

Заповед конкурс Домакин, склад при ЦСМП – Плевен.
Обява конкурс за длъжност Домакин, склад при ЦСМП – Плевен.

Заповед за конкурс Химик СХЛ при ЦСМП – Плевен.
Обява за конкурс за длъжност Химик при СХЛ към ЦСМП – Плевен.
Дата: 28.09.2021 год.

Обява за провеждане на конкурс за длъжност лекар при ЦСМП – Плевен.
Дата: 13.09.2021 год.

Заповед за удължаване срока на конкурс за длъжност Шофьор, линейка при ЦСМП – Плевен.
Дата: 02.09.2021 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност Фелдшер-Лекарски асистент ЦСМП – Плевен.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност Фелдшер-Лекарски асистент ЦСМП – Плевен.
Дата: 09.08.2021 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност Шофьор, линейка ЦСМП – Плевен.
Обява за провеждане на конкурс за Шофьор, линейка при ЦСМП – Плевен.
Дата: 03.08.2021 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност Лекар ЦСМП – Плевен.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност Лекар ЦСМП – Плевен.

Заповед за провеждане на конкурс за парамедик при ЦСМП – Плевен.
Обява за конкурс за длъжност Парамедик при ЦСМП – Плевен.

Дата: 30.07.2021 год.

Заповед за провеждане на конкурс за фелдшер,лекарски асистент за ФСМП – Кнежа, ФСМП – Левски и ФСМП – Долна Митрополия.
Обява за провеждане на конкурс за фелдшер,лекарски асистент за ФСМП – Кнежа, ФСМП – Левски и ФСМП – Долна Митрополия.

Дата: 05.07.2021 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност Мед. фелдшер-Лекарски асистент при ЦСМП – Плевен, ФСМП – Искър и ФСМП – Левски.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност Мед. фелдшер-Лекарски асистент ФСМП – Искър и ФСМП – Левски.

Дата: 04.06.2021 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност Организатор АТ при ЦСМП – Плевен.
Обява за провеждане на конкурс за Организатор АТ при ЦСМП – Плевен.

Дата: 21.05.2021 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност Шофьор на линейка във ФСМП – Левски и ФСМП – Искър.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност Шофьор на линейка във ФСМП – Левски и ФСМП – Искър.

Дата: 11.05.2021 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност лекар при ЦСМП – Плевен.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност лекар при ЦСМП – Плевен.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност Фелдшер във ФСМП – Червен бряг.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност фелдшер във ФСМП – Червен бряг.

Дата: 28.04.2021 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност Организатор АТ при ЦСМП – Плевен.
Обява за провеждане на конкурс за Организатор АТ при ЦСМП – Плевен.

Дата: 16.04.2021 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност шфьор на линейка ЦСМП – Плевен.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност шофьор на линейка ЦСМП – Плевен.

Дата: 13.04.2021 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност шфьор на линейка ЦСМП – Плевен.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност шофьор на линейка ЦСМП – Плевен.

Дата: 05.04.2021 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност лекар при ЦСМП – Плевен.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност лекар при ЦСМП – Плевен.

Дата: 24.03.2021 год.

Заповед за провеждане на конкурс за длъжност Фелдшер във ФСМП – Искър.
Обява за провеждане на конкурс за длъжност фелдшер във ФСМП – Искър.

Дата: 22.03.2021 год.

Заповед за провеждане на конкурс за шофьор на линейка ФСМП – Левски, Искър
Обява за провеждане на конкурс – шофьор на линейка ФСМП – Левски, Искър.

Дата: 15.03.2021 год.

Заповед за конкурс за длъжност Организатор АТ при ЦСМП – Плевен.
Обява за длъжност Организатор АТ при ЦСМП – Плевен.

Дата: 08.03.2021 год.

Заповед за обявяване на конкурс за длъжност Счетоводител при ЦСМП – Плевен.
Обява за конкурс за длъжност Счетоводител при ЦСМП – Плевен.

Дата: 08.03.2021 год.

Заповед за конкурс фелдшер-лекарски асистент в ЦСМП – Плевен.
Обява конкурс фелдшер-лекарски асистент в ЦСМП – Плевен.

Дата: 13.01.2021 год.

Заповед за конкурс – Лекар в ЦСМП – Плевен.
Обява за конкурс за длъжност Лекар в ЦСМП – Плевен.

Заповед за конкурс – шофьор на линейка в ЦСМП – Плевен.
Обява за конкурс за длъжност – шофьор на линейка в ЦСМП – Плевен.

Дата: 21.12.2020 год.

Заповед за конкурс – Лекар във ФСМП – Плевен.
Обява за конкурс за длъжност Лекар във ФСМП – Плевен.

Дата: 20.11.2020 год.

Заповед за конкурс Автомеханик при ЦСМП – Плевен.
Обява за конкурс Автомеханик при ЦСМП – Плевен.

Дата: 18.11.2020 год.

Заповед за конкурс – Лекар във ФСМП – Плевен.
Обява за конкурс за длъжност Лекар във ФСМП – Плевен.

Дата: 03.11.2020 год.

Заповед за конкурс за длъжност Лекар – ФСМП Червен бряг.
Обява за конкурс за длъжност Лекар – ФСМП Червен бряг.

Заповед за удължаване на конкурс за длъжност Медицинска сестра при ЦСМП – Плевен, ФСМП – Плевен.

Дата: 05.10.2020 год.

Заповед конкурс за длъжност шофьор във ФСМП-Гулянци.
Обява за конкурс за длъжност шофьор във ФСМП-Гулянци.

Дата: 16.09.2020 год.

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжност шофьор на линейка във ФСМП-Гулянци.

Дата: 15.09.2020 год.

Заповед за конкурс за длъжност Медицинска сестра в ЦСМП-Плевен.
Обява за конкурс за конкурс за длъжност Медицинска сестра в ЦСМП-Плевен.

Заповед конкурс за длъжност шофьор във ФСМП-Гулянци.
Обява за конкурс за длъжност шофьор във ФСМП-Гулянци.

Дата: 03.09.2020 год.


Заповед за конкурс за длъжност Медицински фелдшер – Лекарски асистент при ЦСМП – Плевен.
Обява за конкурс за длъжност Медицински фелдшер – Лекарски асистент при ЦСМП – Плевен.

Дата: 24.08.2020 год.


Заповед за конкурс за длъжност Лекар във ФСМП – Левски.
Обява за конкурс за длъжност Лекар във ФСМП – Левски.

Дата: 03.08.2020 год.