Подаване на сигнали за корупция

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури.
Вътрешни правила за защита на лицата подаващи сигнали.
Вътрешни правила за работа със сигнали.
Етичен кодекс

Всеки гражданин или организация, може да сигнализира за корупционно поведение или нецелесъобразни действия на служители на ЦСМП-Плевен, с които се засягат права на пациенти или законни интереси на други лица.

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения и корупция, могат да се подават по следните начини:

На тел. 064 826 370 и факс 064 830 598

На електронна поща: csmp@csmp-pleven.eu

На хартиен носител, чрез пощенската кутия, намираща се на адрес : гр. Плевен, ул.“Георги Кочев“ № 8.

На хартиен носител, чрез подаване в деловодството на Центъра за спешна медицинска помощ на адрес гр. Плевен, ул.“Георги Кочев“ № 8.

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

Три имена

Вашия адрес за кореспонденция

Телефон за контакт

Данни за институциите, които вече сте информирали

Адрес на електронната Ви поща

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.