Профил на купувача

За контакти: 064 886 145, Адрес за кореспонденция: 5800, гр. Плевен, бул. Георги Кочев No 8, E-mail: reni.getova@abv.bg

Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки.

Дата: 24.01.2022 год.

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки от 30.12.2016 год.

Дата: 04.01.2017 год.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – 23.10.2014 год.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДРЪЖКА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА – 01.10.2014 год.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – 01.10.2014 год.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ЦСМП-ПЛЕВЕН – 13.06.2016 год.

Вътрешни правила осъществяване на предварителен контрол на процедурите по възлагане на обществени поръчки от 23.11.2017 год.


Събиране на оферти.
Обществени поръчки през 2021 г.
Процедури по ЗОП през 2020 г.Процедури по ЗОП през 2019 г.Процедури по ЗОП през 2018 г.Процедури по ЗОП през 2017 г. Процедури по ЗОП през 2016 г. Процедури по ЗОП през 2015 г.


Публични покани през 2016 г. Публични покани през 2015 г. Публични покани през 2014 г.


Плащания месец 10.2014 год. – 17.11.2014 г.
Плащания месец 11.2014 год. – 17.12.2014 г.
Плащания месец 12.2014 год. – 09.01.2015 г.
Плащания месец 01.2015 год. – 20.02.2015 г.
Плащания месец 02.2015 год. – 20.03.2015 г.
Плащания месец 03.2015 год. – 17.04.2015 г.
Плащания месец 04.2015 год. – 12.05.2015 г.
Плащания месец 05.2015 год. – 12.05.2015 г.
Плащания месец 06.2015 год. – 09.07.2015 г.
Плащания месец 07.2015 год. – 06.08.2015 г.
Плащания месец 08.2015 год. – 03.09.2015 г.
Плащания месец 09.2015 год. – 13.10.2015 г.
Плащания месец 10.2015 год. – 04.11.2015 г.
Плащания месец 11.2015 год. – 14.12.2015 г.
Плащания месец 12.2015 год. – 08.01.2016 г.
Плащания месец 01.2016 год. – 19.02.2016 г.
Плащания месец 02.2016 год. – 07.03.2016 г.
Плащания месец 03.2016 год. – 06.04.2016 г.
Плащания месец 04.2016 год. – 10.05.2016 г.
Плащания месец 05.2016 год. – 01.06.2016 г.
Плащания месец 06.2016 год. – 01.07.2016 г.
Плащания месец 07.2016 год. – 01.08.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договори за ОП – 19.02.2015 г.
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договори за ОП – 31.08.2015 г.

Информация за изпълнението на договор за доставка на резервни части за санитарните автомобили на ЦСМП-Плевен – 08.01.2016 г.
Информация за изпълнението на договор за ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен – 13.10.2015 г.
Информация за изпълнението на договор за доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Плевен – 31.07.2015 г.
Информация за изпълнението на договор за доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства на ЦСМП-Плевен – 15.07.2015 г.
Информация за изпълнението на договор за определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на служителите от филиалите на ЦСМП – Плевен в градовете Плевен, гр.Червен бряг,гр.Левски, гр.Белене, гр.Никопол, гр.Гулянци, гр.Искър, гр.Кнежа и гр.Долна Митрополия – 15.06.2015 г.
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – 05.02.2015 г.
Информация за изпълнението на договор за доставка на резервни части за санитарните автомобили на ЦСМП-Плевен – 09.01.2015 г.
Информация за изпълнението на договор за ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП-Плевен – 17.11.2014 г.